Corp slim korar în sus. Mult mai mult decât documente.


Atunci zeci de bAtrAne, tapene, arse de soare, pline de tArie, cunosctoare de drumuri, izvoare, fntAnele, pomi roditori In acel anotimp, povestitoare admirabile, cAntAtoare unele, sfAtoase mai toate, dupd ce iau ate ceva de merinde pentru copii, ca sA aibA cu ce le astampArh foamea si cu ce le imboldi zelul de a merge intr'una pAnA la locul hotArit de mai nainte, ii imbie sA le insoteasa, cA le vor povesti basme, istorioare i cAte alte minunatii.

corp slim korar în sus nămol biliar și pierderea în greutate

Fiecare vale si vAlceh, fAntAnA, izvoras, prApastie, rftu, lac, pod la care se abat cetele de copii, Ili are basmul, povestea, legenda, snoava, istorioara sa, inclt nu vonl exager catusi de putin, spunAnd cA fiecare petec din pdmAntul cAlcat si locuit i astAzi de Aromftni, este investit cu un nume de care se leagA cAte cevA, plin de amintiri gingase, duioase, dureroase uneori, dar in totdeauna scumpe AromAnului, i pe cari bAtrAnele CAle bune de gurA, stiu sA le intipAreascd adAnc si nesters in mintea i inima AromAnasilor!.

Numai eine avut-a fericirea BA trAiascd, cat de putin, ca copil, aceastA viatd minunat, fsi poate inchipul farmecul ei nespus. Numai cine a scoborit si suit, in voie, veseld si sgomotoasA sau melancolicd i posornoritA, pe clrumul impdrcitasc, cum 11 numeste un scriitor grec, Aravandinos, acest drum fcut de douA ori pe an de Aromni, Ii poate face o idee deplin de nestersul ei dtliciu!

corp slim korar în sus tabara de slabire hong kong

De pe culmile sale goalese sau InapAdurite, aruncandu-ti privirea, ti se desfAsoarA una din cele mai InAltAtoare si mai pitoresti panorame, frurnoa- sele arInuri, imbrAcate pururi in haina lor verde. Urea este voioas, cand fiorile mirositoare, albastre si galbui, rosii si albe, isi leagan senina lor existenta la bataia usoara a vantului, umplandu-ti sufletul de parfum si veselie, cand pomii mandri si frumosi te chiama, par'ca, la umbra lor racoritoare, iar paserile de tot felul canta de se omoara intr'un nesfarsit concert, alturi de si mai nesfarsita poporime a oilor si caprelor, cari insotesc pe Aromani, dela munte la ses si dela ses la munte!.

A ceasta-i imprejurarea cea mai de capetenie, in care copiii invata deceurile si legendele deosebitelor localitti, din cari si noi am cules o bung parte si pe cari speram sa avem prilejul sa le dam odata publicitatii 1. Alte imprejurri in cari se povesteste. In aceasta epocti se strang nenumerati barbati si Mai pe la mandrel, uncle se tin oile insarcinate grealeca sa dea ajutorul cuvenit mieilor si iezilor de curand nascuti, culegandu-i si aducandu-i la adapost de frig si de alte internperii ; aci eelnicii nu crutd nimic, nici mancarea din bel- sug, nici vinul cel rosu, pentru imboldirea zelului tuturor celor cari au alergat sa dea o rand de ajutor noudi progeni- turi oiesti, ferind-o de corp slim korar în sus, ingrijind de nutret si de cate altele.

2 in 1: Flat Tummy + Slim Thighs Workout At Home

Acestea, strAnse mai multe la un loc, petrec In tot felul, cAntand, jucAnd sau povestind. Aceste sindrofii se fac mai mult printre femei, bArbatii de obiceiu fiind putini, ea unii cari in aceste anotimpuri sunt dui in strdindtate. Pouqueville face o frumoasd i adevdratd descriere despre viata Romnilor din Cdldreti latd cum se expritnd : ailarl iin timpul iernii 1. De oare ce asprimea aeestui anotimp se prevede, proviziunile fdeute de mai inainte i oarecari magazine de rezervd pentru sAraci, pun in stare pe Romani de a infrunth asprul anotimp, iar industria lor inf1ore0e atunci subt gheturi.

Mai concentrati, ei torc lana i. Aurul i argintul se modeleazd subt ciocanul argintarilor i timpul este intrebuintat pe cat de folositor, pe atftt de economic. II, p : Comme cette gaison est prvue, des provisions faites d'avance, et quelques magasins de reserve pour les pauvres, mettent les Valaques a rnrne de braver la mauvaise saison, et leur industrie fleurit alors sous les glaces.

Plus concentrs, ils filent les laines et travaillent aux tissus grossiers, source de leur opulence. L'or et l'argent se modalent sous le marteau des orfevres, et le 'temps est aussi utilement qu'conomiquement employ. Quelles soirees dlicieuses au sein des families, pendant les longues veilles d'hiver I Tandis que le fuseau roule dans la maim: des hommes et femmes, l'orateur au possession d'amuser le foyer, narre les contes des sorciers de la Thessalie et des revenants du Djumerca.

REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFICIAL. PARTEA Ia LE01, DECRETE

On se serre, on se presse, on coute avec avidit, on craint de respirer, pour ne rien perdre de ces beaux rcits, dont on n'interrompt le fil que pour prdter l'oreille au tumulte des vents qui tonnent dans les montagnes. On craint pour un ami absent, on dplort, la condition des pasLes heures teurs bivouaqus auprs des cataractes de l'Acheloas coulent, la pieuse mere de famille ramine la lampe qui bride devant les images des saints protecteurs de la maison!

Parfois on chante en ohoeur un hymne a la Vierge, et l'encens offert chaque soir au dieu des saisons termine avec la prire une journ, de paix, sanctifie par le travail XXII Ce seri delicioase in sanul familiilor, in timpul indelun- gilor vegheri de iarnd! Pe and fusul se intoarce in manile brbatilor i femeilor, oratorul in stare de a distrage cdminul, povestete basmele vrajitoarelor din Tesalia qi a vampirilor din Giumerca.

corp slim korar în sus slăbește în 1 săptămână în mod natural

Ei duo grija vreunui iubit, care lipsete; deplang soarta eiobanilor cu masul langd cataractele Aheloului Orele curg, evlavioasa mama de familie reinsufletete candela, care arde inaintea icoanei sfintilor, ocrotitorii casei!

Si astfel se petrec toate zilele! Si and maea, paplu sau nveasta nu mai spune, copiii strni in jurul vetrei,"cu picioarele spre foc, incep ei a povesti, ce au invdtat dela neni, dela nvegsta, dela ata, mami, maea i paplu. Prin modul acesta se cimenteazd basmul. Literatura basmelor aromne. Basme aromne, publicate pang acum, gasim la : Bagav AndreiuCartea de al6g erep. Basmul cel din urm este reprodus in lucrarea de fag!

IX, No. Cosmescu C. Coleetiunea lui Comnescu n'a aparut pada acuma si consistii numai din rezumate, pe cari autorn1 isi propune sa le desvolte insusi. Pentru Folklore si rezumatele aunt de folos. Corp slim korar în sus Saineanu le-a utilizat indestul in opera sa Basmele Romdne. Frali lin", revista aromaneascd No. In aceasta revista au aparut catev deceuri aromanesti, scrise intr'o lintbd curat aromaneascd.

Basme Aromane Si Glosar

Sunt toate reproduse in lucrarea noastrd, afard de basmul Pdr2nislu ali Dond dela pag. In ea s'a publicat Lacul di Grdmuste îndepărtați ghioceii legenda basm, de catre George Zverca alter : Ciuma al Penti si este reprodus in colectiunea de fatal, fiind important ca variant pe langd legendele de acelas fel publicate in Din Lit.

Lumina", revistti populard a Romanilor din imperiul otoman, publi- catie a corpului didactic si bisericesc roman din Turcia, Bucuresti Aci s'au publicat doua deceuri, reproduse in lucrarea de fatd. Macedonia", revista Romanilor din Peninsula Balcanicd, Aci s'au pa- blicat, cu ortografia cunoscutd etimologica a lui Bagav Andreiu, in No. I: Cum se-feafe cucuvaza p. Papahagi; Legenda Peristerez de Andr.

Bagav, amandoua reproduse in lucrarea noastrti: Din Literatura Poporand a Aronzdnilor ,ca Wand parte din deceuri.

Pericle Papahagi - Basme aromâne şi glosar(1905)

Belimace; No. Acest basm pacdtueste prin multele sale daco-romanisme, tendintd inaugurate de revista Macedoniain dorinta de a prezinth dialectul aroman cat mai apropriat de cel daco-roman.

Ash de pilda gasim expresiuni ca : Strimtorard p.

  • Pericle Papahagi - Basme aromâne şi glosar() - Free Download PDF
  • REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFICIAL. PARTEA Ia LE01, DECRETE - PDF Gratis nedlasting
  • Много позже он осознал, что помимо Сирэйнис его рассказ слушало еще огромное число людей.
  • Pericle Papahagi - Basme aromâne şi glosar()
  • Сейчас мы знаем лишь то, что конец их был ознаменован катастрофой, едва не разрушившей Галактику.
  • С видом насмешливой покорности судьбе Джирейн пожал плечами.
  • Alte modalități de a spune pierderea în greutate

I, II, complimente I; resplatirea 62, II; permisiunepin tru marginea marginelor? Exemplele ar putea fi immultite cat de mult. Nenitesen I. Bianu, Bucuresti Amirou-lu cu 4ina amirdilid a pini-lor p.

Perpillita cu mufata a loc-lui, p. Obedenaru nu era Macedo-roman, n'a calatorit intre Romfinii macedoneni, nici studiiie linguistice nu erau specialitatea sa.

Fiind secretar in legatiunea Orli la Constantinopole, a venit in atin gere CU unii Romani macedoneni ; curiozitatea i dorinta de a cunoaste limba lor 1-a indemnat a incepe Indata sa o studieze.

I Durata abonamentului 1 an 6 uni 3 luni1 lung sesiune nest ater. II Un exemplar din anul curent lei 10 part. I-a I 15 part.

A luat in casa sa pe un tfmar macedonean Tascu Iliescu din Crusova, I-a Invitat singul carte Qi cu ajutorul sau a inceput a scrie basme i poezii poporale, a face oarecari mici traduceri in dialect, a culege forme gramaticale di cuvinte.

Aceastil lucrare a continuat apoi mai multi ani la Roma, unde fusese mutat Obedenaru i unde a adus cu sine si pe Tascu Iliescu.

corp slim korar în sus pierd programul de grăsime corporală

Toate textele din aceasta lucrare sunt date de catre Tascu Iliescu reposatului Obedenaru. Ele nu reproduc strict limbagiul crusovenesc, de unde este originar T. Parerea d-lui Weigand Aromunen, II, pag. Ambele basme sunt raspfindite la Romfinii de pretutindeni, cfr. Papabagi Per. Revista Pindul", Bucuresti No. In No.

E scrisa frd nici o sistema ortografica si este reprodusa in lucrarea de fata, prezintand insemnatate, ca una ce prezinta asemanari cu legenda despre lemnul crucii.

Limba este influentata de cea intocmai ca i in V. Weigand Gustavin: Die Aromunen ethnographisch-philologisch-histo rische Untersuchungen fiber das Volk der sogenannten Makedo-romanen oder ZinzarenII, Leipzig,au aparut noud basme Cassie Sainsbury scădere în greutate titlurile urmatoare : 10 Der Mann mit dem grossen.

Basmele aeestea sunt culese eu ingrijire, credincios reproduse, desi se resimte uneori sfiiciunea povestitorului, lucru de altfel greu de inla turat, daca tinem seami, eat de putin comunicativi sunt povestitorii fata de oaspetii cari doresc sii-i exploreze, pi mai ales cand aceptia stint straini.

E de observat, cd aceea deosebire se remarcd §i in Daco- Româna intro «basm lângd sensul de basm, mai insemneazd alternativ: legendd, snoava §i chiar proverb 2. Saineanu, Basmele Romtine, p. Magnum Rom. Pentru a exprima idea, cd cineva a devenit proverbial din pricina unui vitiu, sau a unor fapte de criticat, a unor apucdturi, etc.

Totus, din toate colectiunile amintite, cea a d-lui Weigand este cea mai conptiincioasa. D-1 Weigand crede de cuviinta a face urmatoarele apreeieri privitoare la basmele aromne Arom.

Ite introduci in partea casei numitd culug'bs Macedoniampade sau dig' às Epir. Aci se and asezat rdsboiul, nelipsit din ori ce casd aromaneascd. Prin usa b te introduci in culug'osul al doilea, numit Mc mic sau si ahure.

II, : Imi pare, dupti experienta mea, ca poporatiunea nomada de pastori este mai bogatil in cantece, dar mai putin bogata in povepti deck poporatiunea sedentarii, pi eil cea agricola poseda materialul cel mai mare de pov esti ; apoi mai jos : Numai un sigur basm din cele nouti, mi s'a povestit de un pastor, dar si acesta spare ea imprumutat dela straini. Prin aceasta nu va sa zica, ea ar fi un gen specific aromnese de povepti.

Absolut nu; pentru toate se gasesc paralele destule, atat in literatura poporani a popoarelor balcanice, cat si pe lin dorneniu mai intins. Cu destula pfirere de rfiu constattim, cil invatatul german, condus de cele cateva basme culese de dfinsul 9 in totalcautift si se pronunte in fond despre aceasta comoara a Aromanilor 1 Ca poporul pastoral este foarte bogat in tot ce atinge literature poporana, nu incape nici o indoiala pentru eine se oprepte solid sa-1 cerceteze.

Ca n'ar exista un gen specific de povepti aromane, credem ea' d-nul Weigand, dupli aparitiunea Deceurilor aparute in lucrarea Din Lit. Legendele referitoare la smeii din Pind, la pastori pi la tot ce se atinge de vista pastorala, credem ca numai stofa straina nu poste fi. De altfel trebuie sa recunoastem, ca sunt foarte greu de stabilit corp slim korar în sus unei povesti pi de dovedit originea ei.

Caracterul etnic el unei povesti il formeaza situatinnile particulare subt cari ni se povesteste si cari, de cele mai multe ori, stint nationale. As de pilda nasterea, nunta, moartea, credintele in ursitoare, etc. Basmele Romanilor din Meglenia, corp slim korar în sus de d-1 G. Weigand 1 pi Per. Papahagi 2 nu aunt mentionate ad si colectiunea de fata nu cuprinde nici un basm meglenit.